Historiek - Sint-Martinuskoor 2018

Sint-Martinuskoor
Westmalle
Ga naar de inhoud
Het Sint-Martinuskoor van Westmalle is een 4-stemmig gemengd kerkkoor met ongeveer 30 enthousiaste leden. Hun leeftijd varieert van 30 tot 75 jaar. Nieuwe koorleden kunnen steeds toetreden. De vereisten zijn: graag en enthousiast meezingen, aanwezig zijn op de repetities en kooruitvoeringen.
Het koor wordt deskundig gedirigeerd door Nicole Everaerts, geassisteerd door Jo Remans. Veronica Vandersmissen en Alicia Mennes zijn de vaste begeleiders.
Het koor repeteert elke donderdag van 20.00 u. tot 22.00 u. in het gemeenschapscentrum, Sint-Jozeflei, Westmalle. Ieder jaar zijn er een tweetal koordagen voorzien.
Het koor verzorgt de wekelijkse vieringen in de parochiekerk van Sint-Martinus in de Kasteellaan te Westmalle en verzorgt eveneens de erediensten op de kerkelijke feestdagen.
Het Sint-Martinuskoor wordt regelmatig gevraagd voor het opluisteren van huwelijksvieringen en andere feestgelijke vieringen en beschikt over een ruim repertorium religieuze en klassieke muziek. Daarnaast wordt er ook nog gewerkt aan een profaan repertorium.
In 2009 is het 25 jaar geleden dat het Sint-Martinuskoor, zoals we het nu kennen, is ontstaan.
Daarom is een klein stukje geschiedenis hier wel op zijn plaats.
Het begon allemaal als een kerkkoor dat wekelijks de zondagsvieringen opluisterde en ook altijd present was op de kerkelijke feestdagen. Het koor groeide naarmate de jaren verstreken. Niet alleen het aantal leden steeg, maar wat ze voor ons alle brachten werd met
de tijd "meer dan louter klanken". Dit kwam niet enkel door de inzet van de koorleden maar ook door de opeenvolgende dirigenten die het koor in de loop der jaren leidden. Elk van hen gaf een stukje van zijn of haar persoonlijkheid mee en drukte zijn of haar stempel op het koor.
Nand Stynen had de leiding in het prille begin. Hij bracht het koor een stevige basis aan liturgische werken bij. Niet enkel éénstemmige liederen, maar ook aardig wat vierstemmige zettingen op bekende kerkliederen werden onder zijn leiding aangeleerd. De latere dirigenten grepen en grijpen nog steeds graag terug naar deze liturgische basiswerken voor de zondagsvieringen. Na 10 jaar gaf Nand het roer uit handen. Toch betekende dit voor hem niet het einde van zijn carrière bij het Sint-Martinuskoor, want vandaag blijft hij een actief en zeer gewaardeerd koorlid. Nand werd opgevolgd door Frans die echter al na zeer korte tijd de verplaatsing per bus van Wilrijk naar Westmalle te omslachtig vond.
Een nieuwe dirigent werd gezocht en weer gevonden in ons eigen Westmalle: Kaat Vissenberg. Zij ging een heel eind van de weg samen met het Sint-Martinuskoor en verlegde heel wat muzikale grenzen. Onder haar leiding kwam de profane muziek meer in de schijnwerpers te staan en langzaam maar zeker zorgde ze ervoor dat koor naar buiten trad als meer dan een kerkkoor.
Moeilijkere stukken werden aangeleerd en de lat werd altijd iets hoger gelegd. Dit resulteerde in een aantal zeer geslaagde concerten in de loop van de voorbije jaren.
Maar ook aan deze samenwerking kwam na 9 jaar een einde en de fakkel werd doorgegeven aan Nicole Everaerts. Als de naam Nicole Everaerts valt, denkt iedereen natuurlijk ook aan Jo Remans. Deze twee dames vullen elkaar op muzikaal gebied immers perfect aan en samen hebben wij sinds 2003 de leiding over het Sint-Martinuskoor overgenomen. Zij hebben een jarenlange koorervaring, zagen al vlug de kwaliteiten van ons parochiekoor en stelden de leden voor een nieuwe uitdagijng: deelname aan het Provinciaal Koortornooi te Mol in 2004. Het koor zong er voor een vakjury. Er werd slechts één lied op de piano begeleid door Filip Respaillie die verder voor deze gelegenheid een plaats in het koor innam.
Op het programma stond o.a. "Pater Noster" van Jules Vannuffel, "Open thou mine eyes" van John Rutter, "Ave Maris Stella" van Edvard Grieg, "The turtle dove", een volkslied in een bewerking van R. Vaughn Williams, "Irish Blessing", een volkslied in een bewerking van Bob Chilcot, "Plaisir d'amour" van Giovanni Martini in een bewerking van Goff Richards.
U merkt dat Nicole en Jo het koor weer een andere muzikale weg liet bewandelen dan we de laatste jaren gewoon waren.
2009 werd andermaal een muzikaal feestjaar bij het 25-jarig jubileum van het Sint-Martinuskoor. Het einde van de eerste wereldoorlog wordt in november 2018 herdacht met een groots oopgezet Vredesconcert, en in 2019 vieren we ons 35-jarig bestaan met...?
Terug naar de inhoud